Terapia ruchowa

Oferujemy terapię ruchową, indywidualnie dobraną do pacjenta. Zawsze przeprowadzamy badanie i wywiad z rodzicem , aby poznać historię i przyczyny powstania problemu. Następnie opracowujemy plan działaniu w oparciu o metody, które wg nas będą najkorzystniejsze w danym przypadku.

Terapia logopedyczna

Celem tej terapii jest diagnozowanie, rehabilitacja oraz wspomaganie rozwoju mowy, języka, komunikacji oraz funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, uszkodzeniami mózgu lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia AAC

AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication) to termin odnoszący się do szerokiego spektrum metod i narzędzi komunikacyjnych, które mają na celu wspierać lub zastępować mowę i język u osób, które mają trudności z komunikacją werbalną. Komunikacja wspomagająca i alternatywna może być stosowana u osób z różnymi zaburzeniami, w tym z zaburzeniami mowy, języka, neurologicznymi, rozwojowymi czy degeneracyjnymi.

Terapia widzenia

Terapia widzenia, to nieinwazyjna metoda leczenia mająca na celu poprawę zdolności wzrokowych i funkcji oczu. Terapia widzenia jest stosowana głównie u osób z zaburzeniami widzenia, które nie można skorygować jedynie za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub chirurgii. Terapia ta koncentruje się na rozwijaniu i rehabilitacji funkcji wzrokowych.

Terapia z użyciem eletrostymulacji

Elektroterapia to ważny element naszej praktyki rehabilitacyjnej, szczególnie przydatny w leczeniu dzieci z porażeniem mózgowym. Ta zaawansowana metoda pozwala zwiększyć siłę mięśniową i poprawić koordynację ruchową naszych pacjentów. Ponadto, elektrostymulacja jest niezwykle skuteczna w terapii przewlekłego bólu, dostarczając ulgi dla dzieci doświadczających przewlekłych dolegliwości.

Dogoterapia

Dogoterapia to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje interakcje z psami w celu poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego pacjentów. Psy używane w dogoterapii są specjalnie szkolone i mają odpowiednie cechy, takie jak łagodność, cierpliwość i umiejętność pracy z różnymi grupami ludzi.

Dobór zaopatrzenia rehabilitacyjnego

Dobór zaopatrzenia rehabilitacyjnego to proces selekcji i dostosowywania sprzętu, narzędzi i technologii, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami, urazami lub chorobami przewlekłymi w codziennym życiu, terapii i rehabilitacji. Celem tego procesu jest poprawa jakości życia, zwiększenie niezależności oraz wsparcie procesu rehabilitacji pacjentów.

Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologem mają na celu wesprzeć rozwój dziecka tak, aby mogło ono poradzić sobie w każdej sytuacji dnia codziennego. Pozwalaj na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych.