Terapia logopedyczna

Celem tej terapii jest diagnozowanie, rehabilitacja oraz wspomaganie rozwoju mowy, języka, komunikacji oraz funkcji poznawczych u dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, uszkodzeniami mózgu lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 

Terapia neurologopedyczna koncentruje się na następujących obszarach:

Terapeuci neurologopedyczni stosują różnorodne metody, techniki i narzędzia, takie jak ćwiczenia, gry, symulacje, treningi czy terapie sensoryczne, aby pomóc pacjentom osiągnąć ich cele terapeutyczne. Współpraca z rodziną, nauczycielami oraz innymi specjalistami jest również kluczowa w procesie terapii neurologopedycznej.