Terapia AAC

AAC (ang. Augmentative and Alternative Communication) to termin odnoszący się do szerokiego spektrum metod i narzędzi komunikacyjnych, które mają na celu wspierać lub zastępować mowę i język u osób, które mają trudności z komunikacją werbalną. Komunikacja wspomagająca i alternatywna może być stosowana u osób z różnymi zaburzeniami, w tym z zaburzeniami mowy, języka, neurologicznymi, rozwojowymi czy degeneracyjnymi.

 

AAC obejmuje zarówno metody niewerbalne, jak i werbalne, które mają na celu ułatwienie komunikacji. Przykłady metod i narzędzi komunikacji wspomagającej i alternatywnej obejmują:

Cele terapii z wykorzystaniem AAC mogą obejmować naukę nowych form komunikacji, rozwijanie umiejętności społecznych, zwiększanie niezależności czy poprawę jakości życia. Współpraca z terapeutami mowy, logopedami, nauczycielami, rodziną oraz innymi specjalistami jest kluczowa w procesie stosowania komunikacji wspomagającej i alternatywnej.