Terapia psychologiczna

Zajęcia z psychologiem mają na celu wesprzeć rozwój dziecka tak, aby mogło ono poradzić sobie w każdej sytuacji dnia codziennego. Pozwalaj na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych.

 

Celem terapii psychologicznej jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych.